Vedyn tuotanto painottui uuden teknologian investointituissa

Olet täällä

TEM myöntänyt 68,9 miljoonaa uuden teknologian demonstraatiohankkeille

Poimintoja

  • Suurimmat hankkeet Harjavaltaan, Vantaalle ja Vaasaan
  • Metanointi ja vedyn tuotanto & käyttö suurimmat tukikohteet, yhteensä 58 % kaikista (2 hanketta)
  • Muita tukikohteita aurinkovoiman yhdistäminen tuulivoiman tuotantoon, lämmön kausivarastointi, höyryn tuotanto LP:llä ja datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen
  • Myönnetyissä tuissa perusteena olivat mm. sovellettavuus muihinkin kohteisiin, turpeen korvaaminen, sähkön tuotannon joustavuus, tekninen optimointi, teollinen mittakaava ja kaukolämmön päästöjen vähentäminen
  • Kokonaisharkinnassa katsottiin hankkeiden demonstraatioarvoa, toteutettavuutta, energiavaikutuksia, kustannustehokkuutta ja muita vaikutuksia
  • Tukihakemuksia tuli vuoden 2021 hakuun 22 kpl

TEMin tiedote 20.12.2021 (TEM)

TEMin tiedote 14.1.2022 (TEM)

14.1.2022 tiedoteteksti:

TEM myönsi 4,7 miljoonaa euroa investointitukea uuden energiateknologian demonstraatiohankkeille Kalajoella ja Seinäjoella

Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2022 13.17

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kahdelle uusiutuvan energian demonstraatiohankkeelle investointitukea yhteensä 4,73 miljoonaa euroa. Solarigo Oy rakentaa Kalajoelle aurinkovoimapuiston tuulivoimapuiston yhteyteen. Kiinteistö Oy DC Seinäjoki toteuttaa Seinäjoelle ratkaisun datakeskuksen hukkalämmön talteenottoon ja siirtämiseen kaukolämpöverkkoon.

Kalajoelta tasaisempaa tuuli- ja aurinkovoimaa yhteiseltä tuotantopisteeltä ja varastoinnilla

Solarigo Oy:lle myönnettiin 2 613 000 euroa energiatukea Kalajoelle tuulivoimapuiston yhteyteen rakennettavaan aurinkosähköpuistoa varten. Puistot käyttävät yhteistä kantaverkkoliittymää. Yhteisellä tuotantopisteellä voidaan tasata sähköntuotantoa verkkoon, sillä tuuli- ja aurinkovoima eivät tyypillisesti saavuta tuotantohuippuja samalla hetkellä. Voimalan vuosituotanto olisi noin 11,9 GWh.

Hankkeen uutuusarvo liittyy sääriippuvaisten uusiutuvan energian lähteiden yhdistämiseen käyttämällä lisäksi tukena energian varastointia. Sähkövarastolla tuetaan sähköjärjestelmän tehotasapainoa ja kysyntäjoustoa. Se mahdollistaa myös osallistumisen reservi- ja tehosäätömarkkinoille.

Hankkeessa demonstroidaan useita uuden teknologian ratkaisuja. Siinä toteutetaan esimerkiksi ensimmäistä kertaa kokonainen teollisen mittakaavan aurinkosähköpuisto kaksipuoleisia paneeleja käyttäen. Puisto on valmistuessaan yksi Fennoskandian suurimpia. Hankkeen CO2-päästövähennys on 1 678 tonnia vuodessa.

Seinäjoen hankkeessa hyödynnetään datakeskuksen hukkalämpöä kaukolämpönä

Kiinteistö Oy DC Seinäjoelle myönnettiin 2 119 041 euroa energiatukea Seinäjoelle rakennettavan datakeskuksen hukkalämmön talteenottoon ja siirtämiseen kaukolämpöverkkoon.

Hankkeessa investoidaan jäähdytysteknologian hyödyntämiseen palvelinsalin toiminnoissa sekä hukkalämmön siirtämiseen lämpöpumpuilla kaukolämpöverkkoon sumujäähdytysteknologian sekä kolmen erilaisen lämmöntalteenottokierron yhdistelmiin pohjautuvan jäähdytys- ja lämmöntalteenottojärjestelmän avulla.

Hankkeen uutuusarvona on hukkalämmön talteenoton teknologinen ratkaisu, joka mahdollistaa sen optimaalisen hyödyntämisen kaukolämpöverkoissa. Hakijan mukaan hukkalämmön talteenoton ratkaisua voidaan hyödyntää myös muissa perustettavissa datakeskuksissa Suomessa ja globaalisti.

Datakeskuksen lämmön talteenoton investoinnilla tavoitellaan 63 000 MWh hiilineutraalia energiaa kaukolämpöverkkoon. Hukkalämpö korvaa aiemmin pääosin turvetta polttamalla tehtyä lämpöä. Hakijan mukaan hankkeen avulla hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 14 000 tonnia vuodessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi jo aiemmin (17.12.2021) neljälle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle investointitukea yhteensä 64,12 miljoonaa euroa.

P2X Solutions Oy:lle myönnettiin tuolloin 25,76 milj. euroa uusiutuvan vedyn tuotannon ja metanoinnin investoinnille Harjavaltaan, Vantaan Energia Oy:lle 19,03 milj, euroa lämmön kausivaraston investointiin Vantaalle. EPV Energia Oy:lle 14,17 milj. euroa uusiutuvan vedyn tuotanto-, varastointi- ja käyttöinvestointiin Vaasaan ja Tervakoski Oy:lle 5,16 milj. euroa lämpöpumppuinvestointiin tehtaan höyryn tuottamiseksi hukkalämmöistä Janakkalassa.

Hallituksen vuoden 2021 talousarvioon varattiin 60 miljoonaa euroa myöntövaltuutta suurien uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiden investointitukeen, etenkin tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi TEM on kohdentanut kivihiilen energiakäytöstä nopeutetusti luopuvien tukeen varatun käyttämättömän noin 59 miljoonan euron valtuutta myös näihin demonstraatiohankkeisiin.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, p. 029 504 7170

erityisasiantuntija Pekka Kärpänen, TEM, p. 029 504 7882

toimitusjohtaja Antti Koskelainen, Solarigo Oy, p. 040 726 7673

hallituksen puheenjohtaja, Antti Pajulammi, Kiinteistö Oy DC Seinäjoki, p. 040 504 0457

 

Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu | tem.fi | info@tem.fi

 

Tiedotteet toimitus, poiminnot ja graafi: Maarit Kari