Vaikea syksy haastaa kuivaamisen kulut

Olet täällä

Investointitukien haku päätty vuodelle 2017 jo 15.10 - on hyvä aika valmistautua seuravaan vuoteen

Viljan kuivauksen kustannukset ovat kuluneena syksynä ainakin kaksinkertaiset keskimääräiseen vuoteen verrattuna. Alueellinen vaihtelu on erittäin suurta ja tilakohtaisesti kuivausajat ja -kustannukset voivat olla moninkertaisia. Lounais-Suomessa on paikoin päästy jopa lähes normaaleihin puintikosteuksiin. Alle 100 hehtaarin vilja-alalla investointi biokuivuriin on kuitenkin suuri haaste. Investoinnista, käytettävissä olevista polttoaineista ja muista lähtökohdista riippuen, kohtuullisen takaisinmaksuajan saaminen edellyttää tyypillisesti 200 ha vilja-alaa, mutta erikoistuotteet, synergiaedut, olemassaolevan infran hyödyntämismahdollisuudet jne. voivat liikuttaa kannttavuuden kriittisiä raja-arvoja. Vuoden 2017 viimeinen hakujakso päättyy jo 15.10. Seuraavan hakujakson päättymiseen on kuitenkin enää vain muutama kuukausi, jakson päättyessä 15.1.  Kts. investointituet energiasta maatiloille

 

Vaihtoehtoja kuivuri-investointiin

Kaukolämpölaitos tai kasvihuone joudutaan mitoittamaan huipputehon tarpeen mukaan. Viljan kuivauksessa siirrettävä konttiratkaisu onkin usein mainittu usein vaihtoehtona kiiinteällä kuivurille, jolloin energiantuotantoyksikkö voidaan siirtää kuivauskauden jälkeen palvelemaan muuta käyttöä. Kuivuri voidaan sijoittaa myös kaukolämpölaitoksen yhteyteen, jolloin kuivurille ostetaan vain lämpö. Tällöin maksetaan vain käytetystä energiasta ja esimerkiksi savupiippua ja polttoyksikköä ei tarvita kuivaamolla lainkaan. Kun energian lähteenä on paikallisesti tuotettu bioenergia, myös energian hintakehitys on ennustettavaa ja tasaista. Tutustu Kustavin Agriin, joka on viiden viljelijän muodostama kuivuri-osakeyhtiö.

Kuivaustarpeen vähentäminen

Siemen- ja leipäviljalla kuivaukselle on rajoitetuisti vaihtoehtoja muun kuin polttoaineen osalta. Kustannuksiltaan vähäisin on öljypolttimen korvaaminen kaasulla. Samalla kuivauksen energiatehokkuus paranee merkittävästi. Tuorehapposäilöntä on erittäin tehokas tapa säilöä rehuviljaa omaan tai tilojen väliseen kauppaan. Energiankulutus säilöttäessä viljaa tuubiin valssimyllyn kautta on vain hieman yli 10 % viljan kuivauksen energiankulutuksesta. Koska sadon korjuussa ei tarvitse tavoitella matalaa puintikosteutta, vaan pikemminkin riittävä kosteus on säilönnän edellytys, myös satoisia ja myöhäisiä rehuviljalajikkeita voidaan käyttää laajemmin. kts. esimerkkejä energiatehokkuudesta.

Kohennuksia ja säätöjä kuivuriilla

Viljan kuivauksessa kannattaa säätää laitteet kuntoon. Esimerkkejä säästöpotentiaaleista (J.Ahokas - Maaseudun energia-akatemia-aineisto). kts myös esimerkkejä energiatehokkuudesta.

  • Kuivauskennoston eristäminen
  • Öljypolttimen säätö, vaikutus 0 – 15 %
  • Kuivaus hyvän sään aikaan, vaikutus 0 – 20 %
  • Tekstiruutu: Viljan happosäilöntä – säästöpotentiaali jopa 86 %Kuivurin eristäminen, vaikutus 10 – 20 %
  • Korkea kuivauslämpötila, vaikutus 10-15 %
  • Ylikuivaamisen välttäminen, vaikutus 10-20%
  • Poistoilman lämmön talteenotto, vaikutus jopa yli 50 %

 

Katso myös