Uusiutuvat tuotantopanokset

Olet täällä

Hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä uusiutuvasta energiasta ja ravinteista eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

 

Lanta, biomassat, maan hiili

Kokoavia julkaisuja

Keinoja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön edistämiseen. MMM

Hiliopas. Katsaus maaperän hiileen ja hiiliviljelyn perusteisiin.

 

Biomassojen paikkatieto:  

Kierrätysravinnevalmisteiden mahdollisuudet ja uhat - raportti, tiedote ja suositukset. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Lanta tehokkaaseen käyttöön - lannasta maanparannusta ja ravinteita kasvinviljelytiloille! MAVEKA-hanke 2020.

Lanta liikkeelle ja ravinteet kiertoon, Ravinnerenki ja Lantalogistiikka -hankkeiden tulosjulkaisu. Savonia. 2019.

Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille. Luke

Kierrätyslannoitus : Suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa. Luke

Julkaisuja kierrätysravinteista LARA- laaturavinnehankkeessa.

Tietoiskuja ja materiaaleja kierrätysravinteista koulutukseen ja neuvontaan. Jarki.fi

Eloisa pelto - opas muhevampaan maaperään orgaanista ainesta lisäämällä. Luomu.fi/tietopankki

Ravinteiden kierrätys Suomessa – Koskeeko asia minuakin? - perusteos ravinteiden kierrätyksestä jokaisen saatavilla. Tyrskyconsulting

Infografiikkaa ravinteiden kierrätyksestä 2017 (pdf).

Infokortit ravinteiden kierrätyksestä (maaseutu.kuvat.fi).

 

Kasviperäinen lannoittaminen

Viherlannoituskasvuston sadontuoton ja ravinnesisällön arviointi -tietolehtinen. Luke

Biologinen typensidonta fossiilisen energian säästäjänä. MTT raportti nro. 76. Luke

 

Lietteet ja sivuvirrat

Jätevesitypen talteenotto ja hyödyntäminen kierrätysravinteena -loppuraportti.  KiertoTyppi -hanke/Gasum Biovakka Oy

HAJA-ASUTUKSEN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN tilakäsittely ja käyttö maataloudessa-opas. PUPE-putsareista pellolle. 

Biohauki Oy, Suomessa uudenlainen konsepti lantaan perustuvasta biokaasulaitoksesta. Artikkeli (sisältää linkin myös videoon)

Hevosen lannan käsittely Suomessa.Luken julkaisu  8/2017 

Maatalouden biomassat biokaasulaitoksen syötteenä ja lannoitteena. ProAgria Etelä-Savo biojalostamohanke. 

Hevosenlannan hyötykäytön mahdollisuudet, Bioenergiakeskuksen julkaisusarja (BDC-Publications) Nro 12. Jyväskylän AMK. 2005. 

Peruna- ja juureskuorimon jätteet ja jätevedet. MTT. 2007. 

HELMET - hevosenlanta menestystarinoiksi -podcastit. HELMET-hanke. Envitecpolis Oy.

 

Biohiili ja tuhka (terminen proessi)

European BioChar - sertifikaatti (EBC) biohiilelle

Suomen biohiiliyhdistys, Finnish biochar association. FBA 

Carbofex-biohiilen kaupallinen tuotanto. 

Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja tuotanto Suomessa-seminaari. VTT. 2012. 

Pajusta tehdään ilmastopioneeriä. Tiedote (9.3.2017) pajupohjaisen biohiilen käyttömahdollisuuksista/Metsäyhdistys

Ihmeaine biohiili. Artikkeli Puutarha & kauppa 5/2017

Tuhkan käyttö metsälannoitteena. METLA

 

Biohiilidioksidi

Biosykli CO2- sivusto hiilidioksidin talteenotosta ja käytöstä