Uusi tarjouskilpailu lataus- ja kaasutankkausinfratuesta syyskuussa

Olet täällä

Tarjouskilpailu lataus- ja biokaasun tankkausverkostosta - kommentoi ohjeluonnosta viimeistään 17.6.2018

  • Energiavirasto julkaissut ohjeluonnokset tarjouskilpailuun osallistumisesta

  • Ohjeluonnos tutustuttavaksi - kommentit viimeistään 17.6.2019

  • Tarjouskilpailu koskee sähköisen liikenteen latausinfraa ja biokaasun tankkausverkostoa

  • Tukea on tarjolla yhteensä 3 miljoonaa euroa ja tuki on kiinnitetty ryhmittäin

  • Tiedotustilaisuus 13.6.2019 klo 12-14 Energiaviraston tiloissa (Lintulahdenkuja 4, Helsinki)

  • ilmiottautuminen tiedotustilaisuuteen sähköpostilla - mainitse tuletko paikalle vai seuraatko etänäinfratuki@energiavirasto.fi

 

Tarjouskilpailussa kilpaillaan neljässä ryhmässä: 

  • kaasutankkausasemat

  • paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmät

  • ajoneuvojen suuritehoiset latausjärjestelmät

  • ajoneuvojen peruslatausjärjestelmät.

Ohjeluonnos / utkast till anvisningar

Energiavirasto järjestää syyskuussa 2019 tarjouskilpailun sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta. Toiminnanharjoittajia kehotetaan tutustumaan Energiaviraston julkaisemaan tarjouskilpailun osallistujan ohjeesta laadittuun luonnokseen.

Energimyndigheten ordnar i september 2019 en anbudsutsättning av infrastrukturstöd för eldrivna och biogasdrivna fordon. Verksamhetsutövare uppmanas att bekanta sig med utkastet till anvisningar för deltagande i anbudsutsättningen.

Linkki: https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki

Länk: https://energiavirasto.fi/sv/stod-for-trafik-infra

 

Infotilaisuus / informationsmöte 13.6.2019 12.00-14:00

Energiavirasto järjestää 13.6.2019 infotilaisuuden tarjouskilpailuun liittyen osoitteessa Lintulahdenkuja 4, Helsinki. Infotilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Energimyndigheten ordnar 13.6.2019 ett informationsmöte i anslutning till anbudsutsättningen på adressen Fågelviksgränden 3, Helsingfors. Man kan delta i informationstillfället även på distans med fjärråtkomst.

 

Yhteydenotot ja kysymykset:

Ensisijaisesti infratuki@energiavirasto.fi

Tekninen asiantuntija Tuomo Hulkkonen, puh. 029 5050 097

Kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, puh. 029 5050 111

Lakimies Vilma Jeskanen, puh. 029 5050 136

 

tiedotteen toimitti Energiaviraston sähköpostiviestistä ja sivun viestistä Maarit Kari