Uusi asetus rakennusten energiatodistuksesta voimaan 2018

Olet täällä

Uusi asetus rakennusten energiatodistuksen laadinnasta astuu voimaan vuoden 2018 alusta.Uudistunut asetus muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen. Korvautuvaan asetukseen (176/2013) verrattuna keskeiset muutokset koskevat terminologian selkeyttämistä, laskentasääntöjä ja rakennusten ryhmittelyä energialuokituksissa. Myös energiatodistuslomaketta ja sen täyttöohjetta on päivitetty. Jatkossa uusi rakennus voi saada energiatodistuksessa A-luokituksen aiempaa kustannustehokkaammin. Lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset täyttävä uusi rakennus sijoittuu jatkossa lähtökohtaisesti B-luokkaan, aiemman C-luokan sijaan. Lue koko tiedote

Poimintoja

 • Asetus kumoaa rakennusten energiatodistuksesta annetun ympäriostöministeriön asetuksen (176/2013)
 • Primäärienergiakertoimiin muutoksia sähkön ja kaukolämmön sekä -jäähdytyksen osalta
 • Energiatehokkuusluokkaa kuvaavan kirjaimen (A-G) alaindeksiksi merkitään 2018
 • Myyntäessä tai vuokralle annettaessa esitettävässä energiatehokkuutta kuvaavassa tunnuksessa käytetään alaindeksiä 2018, 2013 tai 2007 sen mukaan, minkä asetuksen voimassaoloaikana todistus on laadittu
 • Perustelluista syistä (esim. kohteen vähäisen arvon takia) rakennusta vuokrattaessa tai myytäessä voidaan käyttää kevennetyn energiatodistusmenettelyn mukaista todistusta.
 • Energiatodistuksen laatijalla tulee olla käytettävissään laskentamenetelmän edellyttämä E-luvun laskentatyökalu
 • Energiatodistuksessa tulee olla myös tietoa rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä, energiatehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä
 • Asetus koskee lämmitettyjä, nettoalaltaan vähintään 50 m2 rakennuksia
 • Laskennassa ei huomioida rakennuksen ulkopuolelle tuotettua energiaa
 • Laskennallisen kulutuksen lisäksi energiatodistuksessa kuvataan totetunut energiankulutus (sivulla 5)
 • Energiatodistus on voimassa 10 vuotta. Todistus voidaan laatia myös aikaisemman todistuksen voimassaoloaikana.
 • Enegiakertoimia uudistetiin, kts taulukko (alla)

Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatodistuksesta (pdf)

Motiva.fi/energiatodistus

Lisätiedot

Ympäristöneuvos Maarit Haakana, ympäristöministeriö, p. 0295 250 069, etunimi.sukunimi@ym.fi (energiatodistusasetus)

Asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy, p. 0400 464 787, etunimi.sukunimi@motiva.fi (energiatodistusneuvonta)