Toimialakohtaiset sopimukset uusista energiatehokkuustavoitteista allekirjoitettiin 14.10.2016

Olet täällä

Elinkeinoministeri Olli Rehn ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen allekirjoittivat 14.10.2016 elinkeinoelämän, kiinteistöalan, kunta-alan ja öljyalan edustajien kanssa toimialakohtaiset sopimukset uusista energiatehokkuustavoitteista kaudelle 2017–2025.

Sopimusten avulla tehostetaan eri alojen energiankäyttöä vapaaehtoisin keinoin, ilman uutta lainsäädäntöä. Jo tässä vaiheessa sopimuksiin liittyy 156 yritystä ja 16 kuntaa/kuntayhtymää. Liittyessään yritykset ja kunnat sitoutuvat tehostamaan energiankäyttöään asettamansa tavoitteen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä.

– Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä. Niin teollisuutemme kuin rakennustemmekin energiatehokkuus on jo maailman kärkeä. Suomi on myös yksi harvoista EU-maista, joissa vapaaehtoinen sopimusmenettely toimii ja tuottaa hyviä tuloksia. Toimijoiden runsas osanotto tähän tilaisuuteen ennakoi hyvää menestystä myös ensi vuoden alussa alkavalle uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle, totesi elinkeinoministeri Olli Rehn.

– Energiatehokkuussopimusten avulla on voitu vähentää sääntelyn tarvetta. On ilo havaita, että kiinteistöalan lisäksi myös öljy- ja biopolttoala sekä maataloussektori ovat pitkäjänteisesti tehneet työtä vähentääkseen energiankulutusta ja samalla päästöjä, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Energiatehokkuussopimuksiin odotetaan liittyvän jatkossa satoja yrityksiä teollisuudesta, energia- ja palvelualalta ja kiinteistöalalta sekä toistasataa kuntaa. Tavoitteena on, että sopimukset kattavat kaudella 2017–2025 vähintään kaksi kolmasosaa Suomen kokonaisenergian käytöstä.

Kts. TEMin tiedote

Tutustu MMM:n tiedotteeseen.

Tutustu sopimukseen 14.10.2016 mennessä liittyneisiin yrityksiin

Katso Video