Tapani Jokiniemi väitteli viljan kuivauksen ja säilönnän energiatehokkuudesta

Olet täällä

Tapani Jokiemi väitteli Helsingin Yliopistossa Viikissä perjantaina 21.10.2016 aiheesta: Energy efficiency in grain preservation. Vastaväittäjänä on professori István Farkas Szent Istvan yliopistosta, Unkarista. Kustoksena toimi Laura Alakukku. Väitöskirja on sähköisenä julkaisuna Helsingin Yliopiston HELDA-julkaisuportaalissa. Suomenkielinen tiivistelmä

Väitöstyössä käsiteltiin ensisijaisesti seuraavia viljan säilöntämenetelmiä:

1.       Prosessinohjaus kuivausilmavirtaa ja kuivausilman lämpötilaa säätämällä

a.       Tavoitteena tehostaa lämpöenergian hyväksikäyttöä kuivurissa nostamalla poistoilman kosteutta ja siten vähentämällä ja siten vähentämällä poistoilman havaittavasta lämmöstä aiheutuvia energiahäviöitä

2.       Kuivurin lämpöeristäminen

a.       tavoitteena lämpösäteilystä ja konvektiosta (lämmön kulkeutuminen) aiheutuvan lämpöhäviön vähentäminen

3.       Lämmön talteenotto (LTO) kuivurin poistoilmasta

a.       tavoitteena poistoilman latentin ja havaittavan lämmön hyödyntäminen imuilman lämmityksissä passiivisen lämmönvaihtimen avulla

Lisäksi työssä tarkasteltiin viljan tuoresäilöntämenetelmien käytön laajentamismahdollisuuksia ja energiankulutusvaikutusta tilalla käytettävän rehuviljan säilöntämänetelmänä. Tarkasteltavina menetelminä olivat ilmatiivis säilöntä, jyvä(happo)säilöntä, sekä murskesäilöntä.

Työn esittelyn johtopäätökset olivat:

·         Viljan säilönnän energiatehokkuudessa on merkittäviä parannusmahdollisuuksia nykyisillä käytännöillä

·         Suurimmat energiansäästömahdollisuudet ovat lämmön talteenotossa (lämminilmakuivauksessa) ja tuoresäilönnässä

·         Nykyisellä energian hinnalla merkittävien energiatehokkuusparannusten taloudelliset vaikutukset vain kohtuullisia tuotannon talouteen

·         Energiatehokkuuteen investoiminen on kannattavaa, mikäli energian hinta nousee tulevaisuudessa ja myös biopolttoaineiden merkitys kasvaa

·         Väitöstyössä esitetyt menetelmät voivat tarjota arvokasta tukea yleisten energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa 

 

Onnittelut tuoreelle tohotorille!