Suomen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Olet täällä

Suomeen hyväksyttiin uusi ilmastolaki vuonna 2015. Lain toimeenpano on alkanut ja parhaillaan laaditaan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa, joka ulottuu vuoteen 2030.  Suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria – liikennettä, rakennusten erillislämmitystä, jätettä ja maataloutta – ja sisältää ilmastotoimenpideohjelman ja päästökehitysarviot. Suunnitelman laatimista koordinoi Ympäristöministeriö, mutta lisäksi YM, MMM ja TEM valmistelevat omaa hallinnonalaansa koskevan osuuden suunnitelmaan.

 

Lisätietoa suunnitelman valmistelusta esitysmateriaaleineen löytyy Ympäristöministeriön sivulta

 

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa maataloutta koskevan sektorisuunnitelman laatimisesta. Suunnitelmassa käsitellään maatalouteen liittyvistä päästöistä seuraavia:

 

·         metaanipäästöt kotieläinten ruoansulatuksesta, lannankäsittelystä ja kasvintähteiden poltosta,

·         dityppioksidipäästöt lannankäsittelystä, viljelysmaasta ja kasvintähteiden poltosta

·         hiilidioksidipäästöt kalkituksesta ja urealannoituksesta

·         työkoneiden ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöt.

 

Sektorikohtaisessa suunnitelmassa keskitytään siis näiden päästöjen vähentämiseen tähtääviin toimiin, mutta tarkoitus on käsitellä kuitenkin myös koko ruokajärjestelmää ja sitä, miten siitä saataisiin entistä kestävämpi.

 

MMM järjesti aamukahvi-keskustelutilaisuuden maatalouden sektorisuunnitelman valmistelusta. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa maatalouden kasvihuonekaasujen vähentämisen politiikka- toimista, niiden valinnasta, vaikutuksista, vaikuttavuudesta ja hyväksyttävyydestä. 

Tilaisuudessa alustivat keskustelua Pirkko Heikinheimö Ympäristöministeriöstä ja sekä Pasi Lehtonen ja Kristiina Regina Lukesta. Esitykset on nähtävissä tallenteena tästä linkistä