Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman sivusto on avattu - haku avautuu kesäkuussa

Olet täällä

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman taustaa:  

  • Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjemassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään 50 % lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.
  • Osana hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta toteutetaan myös Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma.
  • Kolmivuotisen kokeiluohjelman kokonaisrahoitus on 12,4 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt kokeiluohjelman hallinnointi- ja toimeenpanotehtävät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Vuodelle 2016 on osoitettu 3,4 miljoona euroa ravinteiden kierrätyksen edistämiseen.
  • Kokeiluohjelman rahoitus pohjautuu toukokuussa 2016 hyväksyttyyn Valtioneuvoston asetukseen 382/2016 (Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta).

 Kokeiluohjelman tavoitteet

  • Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.
  • Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.

  Ajankohtaista

  • Kokeiluohjelmaan liittyvä hanke- ja investointihaku aukeaa kesäkuussa 2016. Hakuilmoitus julkaistaan ohjelman sivuilla (klikkaa auki). Seuraa sivustoa. Kokeiluohjelmassa on käynnissä jatkuva haku. Tukihakemukset, jotka koskevat vuoden 2016 rahoituskiintiöstä myönnettävää tukea, ratkaistaan valintajaksoittain.  Vuoden 2016 valintajaksot päättyvät 31.8.2016 ja 31.10.2016.