Rahoitusta haettavana vielä lokakuussa pk-yritysten ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin

Olet täällä

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta (RKKO) on haettavissa tukea ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin.

Tukea ravinnekierrätyksen kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin

Tukea voidaan myöntää kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin, joiden tarkoituksena on käsitellä lantaa tai biokaasulaitoksen rejektejä pitkälle jalostetuiksi lannoitevalmisteiksi tai muiksi pitkälle jalostetuiksi tuotteiksi, ja lisäksi muihin ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin.

Tuki on suunnattu pk-yrityksille. Tuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista on pienyrityksille 55 % ja keskisuurille yrityksille 45 %.

Tuki tuotannollisen toiminnan aloittamisen investointeihin on haettavissa 29.10.2021 päättyvällä valintajaksolla. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden osalta lokakuun valintajakso jatkuu 31.1.2022 saakka.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on osa hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen edistämistä. Tuen hallinnoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hakemuslomakkeet ja -ohjeet ovat saatavilla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla. Samoilla sivuilla voit tutustua jo rahoitusta saaneisiin hankkeisiin vuosilta 2016-2018 ja 2020-2022.

Lisätietoa

 

Tarvitsetko apua hankesuunnitelman laadinnassa?

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön -hankkeessa autetaan rahoituksen hakemisessa sekä hankesuunnitelmien laatimisessa. Lue lisää hankkeesta Ravinnekierrätys ja biokaasu -sivulta.

Ota yhteyttä Karoliina Aalto, projektipäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, karoliina.aalto@proagria.fi, puh. 044 420 9011.