Pientalojen energiakorjaukset esillä Lahden Raksa-messsuilla

Olet täällä

Pientalon energiakorjaukset ja energiatehokas rakentaminen esillä Jyväskylän Rakennusmessuilla 

Jyväskylän Rakennusmessuilla 18. - 20.3.2016 puhutaan pientalojen energiakorjauksista ja energiansäästöstä sekä energiatehokkaasta rakentamisesta yleensä. Asiaa nostetaan esiin mm. BUILD UP Skills -tietoiskuissa sekä lauantaina että sunnuntaina. Energiakorjauksia ja pientalon energiansäästötoimia on esittelemässä BUILD UP Skills Finland -hanke, jonka tavoitteena on nostaa rakennusten energiatehokkuutta erityisesti rakentajien osaamista parantamalla.

Pientalojen energiakorjaukset ja rakentamisen hyvät käytännöt ovat esillä lauantaina ja sunnuntaina järjestettävissä BUILD UP Skills -tietoiskuissa. Työmaalähettiläs Risto Tenhunen kertoo pientalon energiakorjauksista ja niiden suunnittelusta sekä siitä, miten säästää energiaa huolehtimalla talon tiiviydestä, terveydestä ja toimivuudesta. Esityksissä on tietoa myös mm. pientalon ilmanvaihdosta, eristyksestä ja läpivienneistä sekä ilmalämpöpumpuista. Lisätietoa tietoiskuista löytyy Jyväskylän Rakennusmessujen ohjelmasta: http://www.jklrakennusmessut.fi/ohjelmat/

Ammattilaisille perjantaina 18.3. järjestettävässä seminaarissa BUILD UP Skills nostaa esiin työmaiden – työntekijöiden ja työnjohdon - energiaosaamisen kasvattamisen. BUILD UP Skills -hankkeessa tuotetuissa koulutusmateriaaleissa esitellään oikeat työtavat mm. eristysten asentamisen ja läpivientien tekemisen lisäksi myös rakennusmateriaalien ja rakenteiden sääsuojauksissa. Seminaarin järjestää Keski-Suomen LVI-yhdistys. Lisätietoa: http://www.jklrakennusmessut.fi/ohjelma/kesulvi-yse1998-seminaari/

BUILD UP Skills -aineistot – työmaaopas ja videot - ovat esillä Keski-Suomen Energiatoimiston messuosastolla hallissa D (D-187). Osastolla on tarjolla neuvontaa rakentamiseen, remontointiin, lämmitystapoihin ja asumiseen. Neuvontapiste on avoinna messujen aukioloaikana perjantaista sunnuntaihin.

BUILD UP Skills – ohjeita rakentajille ja remontoijille

BUILD UP Skills Finland -hankkeessa on koottu energiatehokkaan rakentamisen parhaita käytäntöjä paketiksi, joka sisältää kymmenen kalvosarjaa ja työmaaoppaan sekä seitsemän käytännönläheistä videota. Aineistossa pureudutaan erityisesti energiatehokkaan rakentamisen kahteen peruspilariin – tiiviiseen rakennukseen ja talotekniikan toimivuuteen. Työmaaoppaan ja videoiden ohjeet opastavat mm. energiatehokasta eristämistä, läpivientejä, ikkunoiden asennusta ja korjausrakentamista. Oppaan selkeät ohjeet on piirroskuvitettu vaihe vaiheelta. Oppaan pohjalta laadituissa kalvosarjoissa on mukana myös työmaan sääsuojaus laadunvarmistusesimerkkeineen ja havainnollisine rakennuspiirustuksineen. 

Tuotetut aineistot: työmaaopas ja kuvalliset työmaakortit, kalvosarjat sekä käytännön videot ovat kaikki saatavilla myös viron, venäjän, ruotsin ja englannin kielellä, ja ne ovat ladattavissa käyttöön verkossa: www.motiva.fi/buildupskills.

BUILD UP Skills Finland – Laatua ja energiatehokkuutta työmaille

BUILD UP Skills Finland -hanke tukee osaltaan kansallisia linjauksia rakentamisen energiatehokkuuden edistämisestä ja työssä toimivien osaamisen kehittämisestä. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Motiva, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Työtehoseura (TTS). Hanke käynnistyi lokakuussa 2013 ja se päättyy maaliskuussa 2016. BUILD UP Skills -hankkeessa on myös järjestetty koulutusta sekä rakentajille, työmaiden vastuuhenkilöille että alan kouluttajille.

BUILD UP Skills Finland -hanke on osa laajempaa eurooppalaista BUILD UP Skills -kokonaisuutta, jossa työtä energiatehokkaan ja laadukkaan rakentamisen eteen tehdään yhteensä 30 maassa: www.buildupskills.eu.

Lisätietoja:

BUILD UP Skills, videosarja ja työmaaopas:
Olli Teriö, Tampereen teknillinen yliopisto, olli.terio@tut.fi, puh. 040 849 0295

BUILD UP Skills, koulutukset:
Minna Kuusela, TTS Työtehoseura, minna.kuusela@tts.fi, puh. 044 714 3695

BUILD UP Skills Finland -hanke:
Irmeli Mikkonen, Motiva, irmeli.mikkonen@motiva.fi, puh. 040 700 1466