Pariisin ilmastosopimus allekirjoitettiin 4.11.2016

Olet täällä

Otteita YLEn viestinnästä. MMM:n ja TEM:n sivustot ovat tiedotteen laatimishetkellä huoltokatkolla. Kuva CBC new.

 

Viime vuonna neuvoteltu Pariisin ilmastosopimus tulee voimaan tänään perjantaina (4.11.2016). Voimaan astuminen tarkoittaa sitä, että 187 maata on ensimmäistä kertaa valmiita vähentämään päästöjään. Maiden päästövähennyslupauksilla ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua noin kolmeen asteeseen. Turvallisena rajana pidetty kaksi astetta vaatiikin ilmastotoimien jatkokehitystä.

Jokainen maa, joka on ratifioinut Pariisin sopimuksen, on myös oikeudellisesti sitoutunut kiristyviin päästövähennyksiin. Sopimuksen on ratifioinut nyt vähän yli 90 maata ja se kattaa globaaleista päästöistä 66 prosenttia. Vuoden loppuun mennessä oletettavasti hieman yli 100 maata on ratifioinut sopimuksen. Silloin päästöistä katetaan 75 prosenttia.

 

Liikkuminen, asuminen ja syöminen muuttuvat

Ilmastosopimus asettaa rajoja niin asumiseen, liikenteeseen kuin maatalouteenkin ja sitä kautta syömiseen. Esimerkiksi Suomessa pitää vähentää päästöjä näillä sektoreilla 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta.

Liikenne aiheuttaa 23 prosenttia globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Autoilu on päästölähteistä merkittävin. Esimerkiksi Saksassa ollaankin jo kieltämässä polttomoottoriajoneuvoja. Suomessakin öljyn kulutus pyritään puolittamaan.

Asuintaloja ei enää pian lämmitetä saastuttavalla kivihiilellä. Kivihiilen käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa pyritään lopettamaan Suomessa. Suuret sijoittajat ovat alkaneet maailmallakin vetää sijoituksiaan kivihiilestä. Kanada aikoo ottaa käyttöön hiiliveron. (YLEn tiedotteen mukaan) tavoite on, että uusiutuvien energianlähteiden osuus olisi 38 prosenttia Suomen energiantuotannosta vuonna 2020. TEMin viestinnän mukaan Suomen tavoite uusiutuvien energialähteiden osuudeksi on kuitenkin Uusiutuvan energian toimialaraportin julkistamistiedotteen mukaan päivitetty 50%.