Osallistu Suomen energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman valmisteluun

Olet täällä

Nyt voit vaikuttaa kommentoimalla ehdotettuja politiikkatoimia tai antamalla oman ehdotuksesi 

Esimerkkitoimet

Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman velmisteluun osallistuvat virkamiehet ovat koonneet esimerkkejä toimisto, joita voitaisiin ottaa käyttöön kykyisten lisäksi.

 

Tutustu & kommentoi

Tutustu ehdotettuihin toimiin. Voit myös kommentoida toima tai ehdootaa omia toimenpiteitä. Kaikki ehdotukset käydään läpi ja potentiaalisten ehdotusten kaikutuksia arvioidaan tarkemmin mm. tutkijoiden toimesta. 

 

Toimien valinta

Valittavia toimia rajaavat mm. valtion rahatilanne sekä EULn valtiontukia, energiamarkkinoita ja energiaverotusta koskevat säännöt. Lopullisesti Suomessa käyttöönotettaivsta lisätoimista lijaa biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä syksyn aikana. 

Siirry tutustumaan ja kommentoimaan tästä