Laskurit

Olet täällä

Hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä energiasta eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

 

Energian tuottaminen ja energiavarat

Informe - energiankulutuksen ja -tuotannon lakelmasovellus

 

Bioenergia

Biomassa-atlas. Luke

Mistä on uusiutuvan energian investoinnit tehty- Esimerkkejä uusiutuvan energian investoinneista. Energiatehokkuuden koordinaatiohanke

Biolämmön kannattavuuden laskentatyökalu (100 - 10000 kW). Motiva

Biokaasulaskuri. Luke

Biokaasun kannattavuuslaskuri. Oulun AMK

 
Pellettienergialaskuri. Bioenergia.fi

Aurinkoenergia

Aurinkoenergian kannattavuuslaskureita. Aurinkopaneelit ja aurinkokeräimet. FinSolar

Aurinkoenergian tuotanto-laskuri. PV-sol (ilmainen kokeilumahdollisuus) 

Aurinkosähkön tuotanto-laskuri, PvGis. Euroopan maihin integroituva karttasovellus. 

Aurinkoenergialaskuri. Aurinkopaneeli- ja keräin; tuotanto- ja takaisinmaksuaikalaskuri. Metsäkeskus, Biobisnestä Pirkanmaalla-hanke.

Energiankulutus

Autokalkulaattori - Ilmastovaikutusten ja kustannusten arviointiin

Kuntien ja alueiden KHK- päästöt. SYKE

Laskentatyökalu energiatehokkuustoimien taloudellisen kannattavuuden tarkasteluun. Motiva UUSI

Säästölaskenta. Excell (linkki sivulle). Energiatehokkuustoimien säästövaikutusten laskenta. Energiatehokkuussopimukset 2017-2025.

VALTTI-elinkaarikustannuslaskuri; sisävalaistus ja ulkovalaistus. 

 

Kotieläintuotanto ja energia

Kotieläintuotannon laskurit. Energia-akatemia

Ilmanvaihtolaskurit. Energia-akatemia

Navetan ruokintajärjestelmien energiankulutuslaskuri. "Energiankulutuslaskuri". Savonian Erkka-hanke.

Lämmön talteenotto maidosta. Energiatehokkuuden koordinaatiohanke

Valaistuslaskuri_investoint. Savonia_Maatila2020

 

Konetyö ja energia

Kasvintuotannon laskurit. Energia-akatemia

Rehunkuljetusajan laskuri. Savonian Rekka-hanke.

Rehun korjuumenetelmien vertailulaskuri. Savonian Rekka-hanke.

Lannan kuljetusajan laskuri. Savonian Rekka-hanke.

 

Arki ja asuminen

Kulutuskäyttäytymisen vaikutus itämeren ravinnekuormitukseen (Luke, SYKE, Puhdas itämeri, HS) . Itämerilaskuri

Pientalojen lämmitystapavertailu. Motiva, energianeuvonta

Kodin energialaskuri. Kymenlaakson Sähkö

 

Viljankuivaus

Kuivurilaskuri, hakkeen ja öljyn vertailu. Hannu Mikkola.

Viljankuivauksen polttoainekustannuslaskuri. Tapani Jokiniemi

Viljan kuivauksen, tehon ja lisäenergian laskenta. Ergiatehokkuuden koordinaatiohanke
 

 

Hiilijalanjäljen arviointi ja seuranta

Autokalkulaattori. Suomen ilmastopaneelin julkaisema laskuri ilmastovaikutusten ja kustannusten arviointiin. UUSI

SYKE, Suomen ympäristökeskus - useita laskureita esim. ruoasta, julkisista hankinnoista jne.

Lentämisen hiilidioksidilaskuri -Lentolaskuri. Ekokumppanit

Matkailumuotojen vertailulaskuri, Klimatsmartsemester

Liikenteen yksikköpäästöt (kuvastavat Suomen tieliikennettä), LIPASTO

Matkustamisen päästö- ja kompensaatiolaskuri, Atmosfair

 

Kaupalliset laskurit

Kotieläintuotanto ja energia

Maatilojen energiatehokkuuslaskuri. EECA - Energy Efficiency and Conservation Authority (Uusi-Seelanti).

Viljan kuivaus ja säilöntä

Energia- ja hiilijalanjälkilaskuri viljan murskesäilöntään, Murska 

Bioenergia

Talon lämmityskustannusten vertailu puupolttoaineiden ja öljyn välillä. Mammoth Willow.

Bioenergiainvestoinnin takaisinmaksulaskuri. Antti-Teollisuus.

 

Biokaasu

Saksalainen biokaasulaskuri maitotiloille. BioEnergyFarm 2.

Biokaasulaskuri. Luke, Ukipolis

Biokaasun kannattavuuslaskuri. Oulun AMK.

 

Aurinkoenergia

Rakennuskohtainen aurinkoenergialaskuri. Sun Energia Oy

Energeasy solar- aurinkoenergialaskuri. Rexel

Aurinkoenergian (sähkö ja lämpö) kannattavuuslaskureita.  Fin solar

Aurinkoenergian määrä. CM SAF.

Aurinkoinvestointilaskuri. Fortum.