Innovaatioiden ja biotalouden tukihallinnointi Busines Finlandille

Olet täällä

  • TEMin talousarvioehdotuksen painopisteenä vuodelle 2018 on hallituksen työllisyys- ja kasvutavoitteita tukeva kasvupolitiikka
  • Tekes ja Finpro yhdistyvät vuoden 2018 alusta ja innovaatiorahoitus, vienti, investointeihin liittyvät  tuki-ja rahoituspalvelut yhdistyvät saman katon alle
  • Hallitusohjelman mukaista kärkihankerahaa kohdennetaan cleantech - ja biotalousratkaisuihin sekä tutkimustulosten kaupallistamiseen
  • Uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmä uudistuu - painopiste  kustannustehokkaille ratkaisuille
  • Lue koko tiedote TEM:n sivuilta

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2018 talousarvioehdotuksen painopisteenä on kasvupolitiikka, joka tukee hallitusohjelman työllisyys- ja kasvutavoitteiden saavuttamista. TEM ehdottaa pääluokan määrärahoiksi 2 838 miljoonaa euroa, joka on reilut 212 miljoonaa euroa vähemmän kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Kärkihankerahaa cleantech- ja biotalousratkaisuihin sekä ja tutkimustulosten kaupallistamiseen

Tekes ja Finpro yhdistetään 1.1.2018 alkaen uudeksi Business Finland -nimiseksi toimijaksi. Business Finland kokoaa jatkossa saman katon alle kaikki innovaatiorahoitukseen, vientiin, investointeihin sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut. Business Finlandin avustusvaltuudeksi ehdotetaan vajaat 271 miljoonaa euroa. Lainavaltuudet nousevat 157 miljoonaan euroon.

Hallitusohjelman mukaista kärkihankerahoitusta kohdennetaan elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimeenpanoon 49 miljoonaa euroa. Kärkihankerahoitus kohdentuu cleantech- ja biotalousratkaisuiden sekä tutkimustulosten kaupallistamisen vauhdittamiseen – kokonaisuudessaan näihin teemoihin käytetään erillistä kärkihankerahoitusta 122 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018.

Rahoitusta suunnataan muun muassa kasvua vauhdittaviin yritysten, tutkimuslaitosten ja valtion yhteishankkeisiin. Näin vauhditetaan kansainvälisesti kilpailukykyisten osaamiskeskittymien ja ekosysteemien muodostumista.

Uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmää uudistetaan

Syksyllä 2016 valmistuneen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tavoitteena on luopua nykyisenlaisesta tuulivoiman syöttötariffista ja siirtyä tulevaisuudessa markkinaehtoiseen hankkeiden toteutukseen.

Ylimenokauden ajaksi otetaan käyttöön teknologianeutraalit tarjouskilpailut, joiden perusteella maksetaan tuotantotukea kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisille uusiutuvan energian investointihankkeille.

Hallitus sopi kevään 2017 puoliväliriihessä energia- ja ilmastostrategian toimeenpanon 25 miljoonan euron vuotuisista lisäresursseista. Lisäpanosten tarkemmasta kohdentumisesta päätetään elokuun lopun budjettiriihessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2018 julkistettiin 10.8.2017, kun valtiovarainministeriö antoi palautteensa ministeriöiden talousarvioehdotuksista.

Lisätiedot:
kansliapäällikkö Jari Gustafsson, TEM, puh. 029 504 7400
talousjohtaja Mika Niemelä, TEM, puh. 029 506 2135
elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, TEM, puh. 050 340 2250
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, TEM, puh. 050 574 0236
asunto-, energia- ja ympäristöministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, TEM, puh. 050 364 0836