Biometaanin tuotanto on monikertainen vuonna 2025

Olet täällä

biokaasulaitos, traktori ja pelto taustalla.

Biometaanin ja biokaasun tuotantokapasiteetti on kasvussa. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan uutta tuotantokapasiteettia on käytössä vuonna 2025 noin 330 GWh, josta 82 prosenttia olisi biometaanin tuotantoa. Investointiuutisten mukaan muutama nykyinen laitos laajennetaan sekä noin 25 uutta biokaasulaitosta rakennetaan eri puolelle Suomea. Nämä arviot eivät sisällä elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tukea saaneita hankkeita. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry uskoo, että elvytystuilla saadaan rakennettua lisäkapasiteettia Suomeen, parhaimmillaan saadaan aikaan kunnon kasvupyrähdys.

Vuonna 2020 biokaasun tuotanto oli yhteensä 877 GWh, josta biometaanin osuus 12 prosenttia. Mikäli nyt tiedossa olevat julkiset investointisuunnitelmat realisoituvat, vuonna 2025 kotimaisen biometaanin tuotanto olisi yhteensä noin 1 442 GWh, josta 37 prosenttia olisi biometaania.

Vuoden 2021 aikana kapasiteettia tulee lisää arviolta reilu 115 GWh, missä isot yhteiskäsittelylaitokset ovat suuressa roolissa. Yhteiskäsittelylaitoksissa käsitellään sekä biojätettä että lietettä.

Biometaanin lisäkapasiteetille on kysyntää

Suomen biokaasun tuotantotavoite on 4 TWh vuodelle 2030, josta lähes puolet tuotettaisiin maatalouspohjaisista jätteistä ja tähteistä. Jatkossa biometaania voidaan tuoda entistä helpommin myös muualta Euroopasta, sillä Baltian kaasuputki yhdistyy Keski-Euroopan kaasuputkeen. Kotimaisen liikennebiokaasun tuotantoon kannattaa kuitenkin satsata, sillä näin saada myös aluetalous- ja ympäristöhyötyjä Suomeen.

Biometaanin lisäkapasiteetille on kysyntää, sillä biometaanin käyttö on kasvussa liikenteessä ja teollisuudessa. Asiantuntijat ovat arvioineet, että vuonna 2030 biokaasulle ja biometaanille olisi kysyntää 4- 11 TWh edestä Suomessa. Huomattava osuus kysynnästä suuntautuisi biometaaniin, josta raskaat ajoneuvot voisivat kuluttaa 2,5-4 TWh, henkilöautot 0,5-1 TWh, bussit 0,5 TWh, teollisuus 0,5-4 TWh ja laivat 0,85-4 TWh. Lämmön- ja sähköntuotannossa biokaasua arvioitiin kulutettavan 0,4-2 TWh edestä.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n laatimissa tuotantoarvioissa ovat mukana investointihankkeet, jotka ovat saaneet tai hakeneet energiainvestointitukea, tai hankkeen käynnistymisestä on annettu muu julkinen investointi-ilmoitus (tilanne 1.12.2021). SBB:n laatimissa tuotantoarvioissa ei vielä ole mukana Kestävän kasvun ohjelman ja muiden koronaelvytystukien vaikutuksia.

GWH BIOMETAANIN TUOTANTO 2020 UUTTA TUOTANTOKAPASITEETTIA VALMISTEILLA 2021-2023 (ARVIO) UUTTA TUOTANTOKAPASITEETTIA VALMISTEILLA 2023-2025 (ARVIO) UUSI TUOTANTOKAPASITEETTI KÄYTÖSSÄ 2025 (ARVIO)
Biometaani 110 +158 +270 538
Biokaasu 768 +76 +61 905
yhteensä 878 +234 +330 1142

Taulukko: valmisteilla oleva biokaasun ja biometaanin tuotantokapasiteetti ja arvio vuoden 2025 tuotannosta. Luvuissa ovat mukana Energiainvestointitukea saaneet tai hakeneet investointihankkeet, tai muu julkinen investointi-ilmoitus (tilanne 5.11.2021). Lähde: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry.

Lisätietoa:

 

Kuva: Karoliina Aalto, ProAgria Keskusten Liitto