Aurinkopaneeli kannattaa mitoittaa oikein - vuoden 2016 viimeinen investointitukihaku meneillään

Olet täällä

 

 

Viimeinen hakukierros meneillään vuoden 2016 osalta

Maatilojen energiainvestointitukien hakemus on jätettävä viimeistään 15.10.2016.

Vähimmäistuki on 7 000 euroa

Kun tuki energiainvestoinnille on 40 % ja tuen määrä minimissään 7 000 euroa, tulee tuettavan investoinnin olla vähintään 17 500 euroa. Investointi voi olla esimerkiksi aurinkokeräimen ja -paneelin yhdistelmä. Tuen ehtona on, että tuotettu sähkö tai lämpö käytetään tuotantotoiminnassa. Siten esimerkiksi kasvintuotantotilalla mittavaa aurinkopaneelistoinvestointia vain kuivurin tarpeisiin ei tulkita tukikelpoiseksi, koska suurin osa tuotetusta sähköstä jää käyttämättä tuotantotoimintaa. Toisaalta esimerkiksi marjanviljelytilalla tms. voi olla merkittävääkin sekä aikaista sähkön ja lämmön käyttöä työntekijöiden peseytymisessä ja kylmäkoneissa. Investoinnin tukikelpoisuus on siten tapauskohtaista, ja mitoitus kannattaa suunnitella oman kulutuksen mukaiseksi.

Lisätietoja maatilan investointituista ja linkkejä lisätietohin tästä linkistä

Vertaile hintoja ja laatua

Aurinkoenergiainvestointiin hyväksytään tukikelpoiseksi kustannukseksi 1 600 euroa/kW. Kun vähimmäistukimäärä on 7 000 euroa, tämä tarkoittaa noin 11 kW voimalaa aurinkopaneelihankintana. Markkinoilla on hyväksyttyihin yksikkökustannuksiin "mahtuvia" tuotteita, ja suuremmassa teholuokassa voidaan jo päästä näiden alapuolelle. Esimerkiksi kotimainen toimittaja, jonka tuotteiden kotimaisuusaste  on 90 %, on toimittanut esim. 28 kW voimalan avaimet käteen -kauppana reilusti alle maksimikustannuksen. Tuotteelta kannattaa vaatia takuu ja huomioida tuotannollinen ja tekninen takuu erillisinä. Investoinnin kilpailutus kannattaa.

Hyödynnä Neuvo 2020 -palvelua

Maatilan energiasuunnitelman yhteydessä tai erillisenä Neuvo 2020 -palveluna saa helposti ja edullisesti apua aurinkoenergiaivestointiin. Mavin hyväksymä neuvojarekisteri löytyy tästä linkistä. Markkinalähtöisestä mitoituksesta on vaihtelevia kokemuksia, ja yleensä mitoitusehdotus on ollut reilusti yli oman tarpeen.  Investoinnin kannattavuus muodostuu nimenomaan oman kulutuksen vastaavudesta tuotantoon, sillä verkkoon myytävän sähkön hinta on tyypillisesti hyvin vaatimaton.

Alla suuntaa antava taulukko aurinkoenergiainvestoinnista. Mitoitus ja hinta ovat tapauskohtaisia.