Ajankohtaista

Olet täällä

Tukea lataus- ja jakelujärjestelmän rakentamiseen

Hallitus edistää vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden käyttöä tukemalla niiden julkisten lataus- ja jakelujärjestelmien rakentamista. Tänä vuonna tarkoitukseen on varattu kolme miljoonaa euroa.

Poimintoja

 • Tuen mahdollistava asetus voimaan 2.7.2018

 • tukeen varattu 3 miljoonaa vuodelle 2018, jakautuen kolmeen ryhmään

Hevosenlannan polttoa helpottavat lakiluonnokset lausunnolla 9.5. saakka

Poimintoja

 • Lakimuutos koskee lannan polttoa korkeintaan 50 MW energiantuotantoyksiköissä
 • Ehdotuksessa säännös, jonka mukaan max 50 MW laitoksissa ei tarvittaisi jätteenpolttolupaa lannalle
 • Lisäksi helpotuksia polttolämpötilavaatimuksiin ja päästöraja-arvojen määrittämistä
 • Myös yhteensovittamista eläintauti- ja ympäristöviranomaisten tehtävissä ja toimivaltuuksissa
 • Vähennetään luvituksen päällekkäisyyttä ja viranomaistyötä

Lakiluonnos lausunnolla 4.5. saakka; kaukolämpöverkkoon liittymisestä ei voida enää määrätä asemakaavassa

Poimintoja

 • mahdollisuutta määrätä asemakaavassa kaukolämpöverkkoon liittymisestä käytetty 10-20 kunnassa
 • velvoittavuus ei ole koskenut mm. matalaenergiataloja tai kun käytössä on ollut vähäpäästöisiä lämmitysmuotoja
 • muutoksen katsotaan lisäävän kilpailua
 • muutos koskee vain uusia asemakaavoja
 • velvoittamismahdollisuuden tarve vähentynyt uusien energiatehokkuusvaatimusten myötä

Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda lausunnolla 20.4 saakka

Miten painotetaan tutkimusta, tuetaan toimenpiteitä ja varmistetaan jatkuvuus sinisen biotalouden kehittämisessä?

Tutustu ja kommentoi Sinisen biotalouden tutkimus -jo osaamisagenda. 

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman viimeinen hakuvuosi meneillään

Hyvä kiertämään – rahoitusta ja neuvoja ravinteiden hyötykäytön ratkaisuihin!

 • viimeiset hakujaksot 30.4. ja 1.10. mennessä
 • hanke- ja maksatushakemukset tulee jättää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköisen asiointipalvelun kautta
 • ota yhteyttä Mikko  Rahtolaan tai Päivi Mäntymäkeen jo suunnitteluvaiheessa
 • koskee erityisesti lantaa, mutta myös muita biomassoja
 • tuotteena lannoitteiden lisäksi myös mm. rehut

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustusten haku avattu

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa tänä ja ensi vuonna yhteensä neljä miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla vauhditetaan kiertotalouden liiketoiminnallisten ekosysteemien kehittämistä, yritysten uudistumista ja kestävää kasvua.

Aurinkosähköä maatiloille vauhditetaan MTK-Lähienergialiitto-yhteistyöllä

MTK ja Lähienergialiitto lanseerasivat 16.1.2018 uuden verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien hankintaan tähtäävän jäsenedun. Suomessa maatiloista aurinkosähköä tuottaa toistaiseksi alle 1 %, joten laajentamisen potentiaali on merkittävä.

Haku Start Up Energy Transition -kilpailuun myös suomalaisyrityksille

World Energy Counsil (WEC) järjestää yhteistyössä Saksan energiaviraston kanssa Start Up Energy Transition-kilpailun, johon myös suomalaisyrityksiä kannustetaan osallistumaan.  Kilpailu on suunnattu erityisesti kasvaviin,  kansainvälisyyttä tavoitteleville Start up-yrityksille. Haku auki tammikuun 2018 loppuun.

Sivut