Ajankohtaista

Olet täällä

Puuenergiaa 74 prosenttia uusiutuvasta

Kuva: TEM toimialaraportti

Toimialaraportti: Uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta säilyi ennallaan, fossiilisen tuontienergian osuus väheni 2 %-yksikköä

Metsähakesähkön tuotantolaitosten tukijärjestelmä sulkeutumassa

Hallitus esittää metsähakesähkön tuotantotukijärjestelmän sulkemista uusilta hakijoilta 15.3.2021 jälkeen

  • Esityksen mukaan tuotantotukijärjestelmä suljettaisiin uusilta metsähakevoimaloilta
  • Järjestelmään ei esityksen mukaan voisi enää hakeutua 15.3.2020 jälkeen
  • Muiden tuotantomuotojen osalta tukijärjestelmä on suljettu jo aikaisemmin
  • Tiettyjen edellystysten täyttyässä ja määräaikaan mennessä haetuille metsähakevoimaloille voidaan tukea myöntää enintään 12 vuoden ajaksi

TEM:ltä 7,7 Milj kiviihiilen varhaistettuun korvaamiseen

Kivihiilen energiakäyttöä korvaaville hankkeille 7,7 miljoonaa euroa – tukea muuhun kuin polttoon perustuville ratkaisuille kaukolämmöntuotannossa

Poimintoja

Vuoden 2020 energianerokkaat ideat ovat monistettavia

Kuva: Paulig

Vuoden energianerokkaat teot teräksen valmistuksessa, myymäläkonseptissa ja hukkalämmön hyödyntämisessä

Seitsemälle uuden teknologian demohankkeelle 33,2 Miljoonaa

Suurten demolaitosten tuesta 70 % kolmelle seitsemästä

Poimintoja
  • Uuden teknologian demolaitoksia sellun tuotannon sivuvirtojen jalostukseen, biokaasun tuotantoon, geolämpöön ja lämpöpumppulaitoksiin 
  • Uutuusarvona syötteen erityispiirteet tai reaktoritekniikka biokaasu), sivuvirtametanolin korkeampi jalostusaste, geolämpötekniikka ja prosesssilämmön sekä sivuvirtojen hyödyntäminen
  • Suurimmat tukipotit Äänekoskelle, Helsinkiin ja Ouluun
  • Lukumääräisesti eniten biokaasuun liittyviä hankkeita, suurin yksittäinen metanolin jalostuslaitos

Kierrätysravinteiden markkina tarvitsee työntöapua

Laaja selvitys valmistunut, lisäksi työpaja nimesi yli sata taloudellista, säädöksellistä tai muuta kierrätysravinteiden käyttöön vaikuttavaa tekijää

(Kuva: SBB)

Tunnistetuista tekijöistä 31 liittyi rahoitukseen, 41 lainsäädäntöön ja 31 muihin tekijöihin. Tunnistettujen toimenpiteiden pohjalta luotiin kaikkiaan 61 suositusta kierrätyslannoitevalmisteiden peltokäytön edistämiseksi. Katso Biokierto ja Biokaasu ry:n tiedote

Biokaasuohjelman toimeenpano etenee asteittain

Biokaasuohjelman toimeenpanossa kiitosta jakeluinfran ja neuvonnan osalta, investointitukipäätökset laahaavat

VN julkaisi tiedotteen syyskuun lopulla biokaasuohjelman toimeenpanosta

Kannattavaa energiaa yhteistyöllä

Tuoretta energiayrittäjyyttä yhteistyöllä 

Energiayrittäjyys on saanut tuulta alleen Jämijärvellä: vajaan kahden tuhannen asukkaan pohjoissatakuntalainen kunta sai taajamaansa aluelämpölaitoksen. Haketta polttava laitos on syntynyt paikallisten yrittäjien ja kunnan yhteistyössä. Lämmön tuotannosta huolehtii paikallinen perheyritys.  

Sivut