Ajankohtaista

Olet täällä

Maatilojen biokaasulaitosinvestointien tuki 50 prosenttiin

Muutos maatilojen biokaasulaitosinvestointien tuen nousuun tuli voimaan 3. toukokuuta

(kuva: Maarit Kari)

Viimeinen nykymuotoinen infratukikierros päättyy 30.4

Liikenteen infratuen tarjouskilpailu päättyy 30.4.2021

 • Nykymuotoisena tarjouskilpailun 4. ja viimeisen kerran
 • Tarjouksen jättäjiä kehoitetaan viipymättä kirjauttuman Takila- järjestelmään (hyvissä ajoin ennen tarjouksen jättämistä)
 • Suuritehoisissa latauspisteissä etusijalla kunnat, joissa ei vielä ole julkista CCS/DC-latauspistettä tai tukipäätöstä sellaisesta, 

Leipomon fiksut energiatoimet

Energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa leipomossa 

Jokioisten Leipä Oy:ssa on monipuolisia energiaratkaisuja aurinkovoimasta maalämpöön. Tällä hetkellä panostetaan biokaasuun ja energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Elintarvikealalla yrityksien energiainvestointien yhtenä ohjaajana on ilmaston muutoksen hillintä. Leipomopäällikkö Mikko Virtasen mukaan leipomon toiminnan laadukkuutta tukee panostus uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. 

Haussa kolme teemahanketta ravinnekierrätyksen edistämiseksi

Teemahankkeet ravinteiden ja energian tuotantoon ja käyttöön, viestintään, opetukseen ja ratkaisuihin

Kuva: Maarit Kari

Kts. tiedote MMM

17 miljoonaa kiertotalousinvestointeihin

Uutta rahoitusta innovatiiviseen kiertotalouden edistämiseen 17 miljoonaa

Poimintoja

 • Uusi palvelu rahoittamaan kiertotalouden investointeja
 • Kaikenlaisille rekisteröidyille yrityksille
 • Tavoitteena materiaalikiertoon perustuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia ja työllisyyttä
 • Tuetaan erinteisten toimintatapojen muutosta
 • investointeihin, digitaalisten ratkaisujen rakentamiseen sekä työhön
 • Haku avautui 15.2.2021

Energiaoivallukset tulevat taas

Tule kertomaan kehityshankkeesi energiaoivalluksista

Syntyikö hankkeessasi toimivia työvälineitä tai julkaisitteko kiinnostavia materiaaleja? Onko alueellenne tulossa lisää investointeja vai tavoitettiinko kohdeyleisö hyvin?  

Lämpöyrittäjillä suunnitelmia investointeihin ja energiahävikin vähentämiseen

Lämpöyrittäjyys vuonna 2020 -raportti julkaistu

TTS Työtehoseura on julkaissut Tarkastelussa lämpöyrittäjyys vuonna 2020 -raportin, johon on koottu tuoreimmat tiedot lämpöyrittäjien ja -laitosten määrästä vuonna 2020 sekä analyysi pienemmän yritysjoukon taloudellisesta kannattavuudesta vuonna 2019. 
 

Toistaiseksi viimeinen infratukilpailutus avataan huhtikuussa 2021

Energiavirasto kannustaa osallistumaan viimeiselle infratukikierrokselle

 • Vuoden 2020 kilpailutuksen päätökset julkaistaan helmikuuss 2021, tarkempi ajankohta ilmoitetaan infratukisivulla
 • Ryhmäkohtaiset budjetit säilyvät vuoden 2020 tasolla
 • Nykymuotoisen tukiohjelman jatkumisesta ei ole tehty päätöstä, joten Energiavirasto kannustaa osallistumaan kilpailutukseen
 • Kilpailutuksessa edelleen suurin budjetti kaasutankkausasemille ja 

Pientuulivoiman mahdollisuudet maaseudulla

pientuulivoimala

Suotuisia tuulia

Kalevi Hietanen on pientuulivoima- ja aurinkopaneelijärjestelmällään omavarainen sähköntuotannossa. Simo Lehtosen pientuulivoimalalla puolestaan tuotetaan lämpöä. 

Kalevi Hietanen on hankkinut ensimmäisen pientuulivoimalansa jo reilu kymmenen vuotta sitten. Hietanen on omavarainen sähköstä ja koti lämpenee puulla. Hänen esimerkkinsä innoitti myös muutaman kilometrin päässä asuvan naapurin Simo Lehtosen, tuulivoiman pariin. Lehtosen myllyn tuottamalla sähköllä lämmitetään konehallia ja kotia sekä kesällä lämmintä vettä. 

Sivut